توزیع اقلام ضروری سرمایشی و گرمایشی بین نیازمندان سندرک - 1400/09/13

طی مراسمی با حضور مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان، فرمانده سپاه شهرستان میناب، معاون فرمانداری میناب، مدیر حوزه علمیه بخش سندرک و سایر مسئولین این بخش لوازم ضروری سرمایشی و گرمایشی به ارزش 2 میلیارد تومان بین نیازمندان توزیع گردید.
عکاس: محسن بهرامی

توزیع اقلام ضروری سرمایشی و گرمایشی بین نیازمندان سندرک 12

شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰

توزیع اقلام ضروری سرمایشی و گرمایشی بین نیازمندان سندرک 1

شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰

توزیع اقلام ضروری سرمایشی و گرمایشی بین نیازمندان سندرک 2

شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰

توزیع اقلام ضروری سرمایشی و گرمایشی بین نیازمندان سندرک 6

شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰

توزیع اقلام ضروری سرمایشی و گرمایشی بین نیازمندان سندرک 3

شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰

توزیع اقلام ضروری سرمایشی و گرمایشی بین نیازمندان سندرک 11

شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰

توزیع اقلام ضروری سرمایشی و گرمایشی بین نیازمندان سندرک 9

شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰

توزیع اقلام ضروری سرمایشی و گرمایشی بین نیازمندان سندرک 8

شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰

توزیع اقلام ضروری سرمایشی و گرمایشی بین نیازمندان سندرک 7

شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰

توزیع اقلام ضروری سرمایشی و گرمایشی بین نیازمندان سندرک 13

شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.