آیین افتتاح مرکز نیکوکاری تخصصی زکات 9 آذر 1400

طی مراسمی با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی مرکز نیکوکاری تخصصی زکات آل یاسین در روستای کافی الملک شهرستان شبستر افتتاح شد.
عکاس: طاهر خیری

آیین افتتاح مرکز نیکوکاری تخصصی زکات 9 آذر 1400 8

سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰

آیین افتتاح مرکز نیکوکاری تخصصی زکات 9 آذر 1400 9

سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰

آیین افتتاح مرکز نیکوکاری تخصصی زکات 9 آذر 1400 10

سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰

آیین افتتاح مرکز نیکوکاری تخصصی زکات 9 آذر 1400 7

سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰

آیین افتتاح مرکز نیکوکاری تخصصی زکات 9 آذر 1400 6

سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰

آیین افتتاح مرکز نیکوکاری تخصصی زکات 9 آذر 1400 5

سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰

آیین افتتاح مرکز نیکوکاری تخصصی زکات 9 آذر 1400 4

سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰

آیین افتتاح مرکز نیکوکاری تخصصی زکات 9 آذر 1400 3

سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰

آیین افتتاح مرکز نیکوکاری تخصصی زکات 9 آذر 1400 2

سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰

آیین افتتاح مرکز نیکوکاری تخصصی زکات 9 آذر 1400 1

سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.