بازدید کارشناس راهبری شغلی معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد از نمایشگاه تولیدات مجریان طرح های اشتغال استان گیلان - 1400/10/15

در این نمایشگاه در قالب ۲۴ غرفه، محصولاتی از قبیل سوغات، شیرینی، هدایا و صنایع دستی از قبیل خراطی، حصیر بافی، گلیم بافی و محصولات کشاورزی زیتون، ترشی جات، چای، بادام و گل و گیاه عرضه می گردد. این نمایشگاه از تاریخ ۱۳ الی ۱۸ دیماه از ساعت ۱۵ الی ۲۱ در محل نمایشگاه بین المللی استان گیلان به منظور بازدید عموم دایر می باشد.
عکاس: روابط عمومی کمیته امداد گیلان

بازدید کارشناس راهبری شغلی معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور از نمایشگاه تولیدات مجریان طرح های اشتغال کمیته امداد استان گیلان - 1400/10/15

شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۰

بازدید کارشناس راهبری شغلی معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور از نمایشگاه تولیدات مجریان طرح های اشتغال کمیته امداد استان گیلان - 1400/10/15

شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۰

بازدید کارشناس راهبری شغلی معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور از نمایشگاه تولیدات مجریان طرح های اشتغال کمیته امداد استان گیلان - 1400/10/15

شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۰

بازدید کارشناس راهبری شغلی معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور از نمایشگاه تولیدات مجریان طرح های اشتغال کمیته امداد استان گیلان - 1400/10/15

شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۰

بازدید کارشناس راهبری شغلی معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور از نمایشگاه تولیدات مجریان طرح های اشتغال کمیته امداد استان گیلان - 1400/10/15

شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۰

بازدید کارشناس راهبری شغلی معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور از نمایشگاه تولیدات مجریان طرح های اشتغال کمیته امداد استان گیلان - 1400/10/15

شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۰

بازدید کارشناس راهبری شغلی معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور از نمایشگاه تولیدات مجریان طرح های اشتغال کمیته امداد استان گیلان - 1400/10/15

شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۰

بازدید کارشناس راهبری شغلی معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور از نمایشگاه تولیدات مجریان طرح های اشتغال کمیته امداد استان گیلان - 1400/10/15

شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۰

بازدید کارشناس راهبری شغلی معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور از نمایشگاه تولیدات مجریان طرح های اشتغال کمیته امداد استان گیلان - 1400/10/15

شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۰

بازدید کارشناس راهبری شغلی معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور از نمایشگاه تولیدات مجریان طرح های اشتغال کمیته امداد استان گیلان - 1400/10/15

شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.