آیین توزیع 14 هزار پرس غذای گرم بین نیازمندان شهرستان ایلام/1400/10/14

این تعداد پرس غذا با حضور مدیرکل کمیته امداد ایلام با مشارکت کمیته امداد،مرکز نیکوکاری شهید سلیمانی و سپاه ایلام و به مناسبت دهه بصیرت انجام گرفت.
عکاس: حشمت اله کرمی نژاد

آیین توزیع 14 هزار پرس غذای گرم بین نیازمندان شهرستان ایلام 10

شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۰

آیین توزیع 14 هزار پرس غذای گرم بین نیازمندان شهرستان ایلام 20

شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۰

آیین توزیع 14 هزار پرس غذای گرم بین نیازمندان شهرستان ایلام 19

شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۰

آیین توزیع 14 هزار پرس غذای گرم بین نیازمندان شهرستان ایلام 18

شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۰

آیین توزیع 14 هزار پرس غذای گرم بین نیازمندان شهرستان ایلام 17

شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۰

آیین توزیع 14 هزار پرس غذای گرم بین نیازمندان شهرستان ایلام 16

شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۰

آیین توزیع 14 هزار پرس غذای گرم بین نیازمندان شهرستان ایلام 15

شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۰

آیین توزیع 14 هزار پرس غذای گرم بین نیازمندان شهرستان ایلام 14

شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۰

آیین توزیع 14 هزار پرس غذای گرم بین نیازمندان شهرستان ایلام 12

شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۰

آیین توزیع 14 هزار پرس غذای گرم بین نیازمندان شهرستان ایلام 11

شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.