توزیع 100 سری جهیزیه در منطقه غرب استان مازندران 1400/10/11

با کمک خیرین و نیکوکاران استان تعداد 100 سری جهیزیه تهیه و بین نوعروسان نیازمند منطقه غرب استان مازندران توزیع شد.
عکاس: هادی قنبری

توزیع 100 سری جهیزیه در منطقه غرب استان مازندران 1400/10/11 14

دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰

توزیع 100 سری جهیزیه در منطقه غرب استان مازندران 1400/10/11 16

دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰

توزیع 100 سری جهیزیه در منطقه غرب استان مازندران 1400/10/11 15

دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰

توزیع 100 سری جهیزیه در منطقه غرب استان مازندران 1400/10/11 13

دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰

توزیع 100 سری جهیزیه در منطقه غرب استان مازندران 1400/10/11 12

دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰

توزیع 100 سری جهیزیه در منطقه غرب استان مازندران 1400/10/11 11

دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰

توزیع 100 سری جهیزیه در منطقه غرب استان مازندران 1400/10/11 10

دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰

توزیع 100 سری جهیزیه در منطقه غرب استان مازندران 1400/10/11 9

دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰

توزیع 100 سری جهیزیه در منطقه غرب استان مازندران 1400/10/11 8

دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰

توزیع 100 سری جهیزیه در منطقه غرب استان مازندران 1400/10/11 7

دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.