اهدای 29 فقره جهیزیه به مددجویان سنندجی 1400.10.21

مراسم اهدای 29 فقره جهیزیه به مددجویان منطقه 2 سنندج شامل چهار قلم کالای اساسی و هر کدام به ارزش 40 میلیون تومان در محل اردوگاه علی ابن ابی طالب (ع) سنندج برگزار شد.
عکاس: سید انور برزنجه

اهدای 29 فقره جهیزیه به مددجویان سنندجی 1400.10.21

پنج شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰

اهدای 29 فقره جهیزیه به مددجویان سنندجی 1400.10.21

پنج شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰

اهدای 29 فقره جهیزیه به مددجویان سنندجی 1400.10.21

پنج شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰

اهدای 29 فقره جهیزیه به مددجویان سنندجی 1400.10.21

پنج شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰

اهدای 29 فقره جهیزیه به مددجویان سنندجی 1400.10.21

پنج شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰

اهدای 29 فقره جهیزیه به مددجویان سنندجی 1400.10.21

پنج شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰

اهدای 29 فقره جهیزیه به مددجویان سنندجی 1400.10.21

پنج شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰

اهدای 29 فقره جهیزیه به مددجویان سنندجی 1400.10.21

پنج شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰

اهدای 29 فقره جهیزیه به مددجویان سنندجی 1400.10.21

پنج شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.