آیین توزیع وسایل گرمایشی بین نیازمندان در خراسان شمالی-1400/10/23

آیین توزیع وسایل گرمایشی بین نیازمندان در خراسان شمالی با حضور مسئولان استانی
عکاس: وجیهه رشیدی

آیین توزیع وسایل گرمایشی بین نیازمندان خراسان شمالی-1400/10/23 6

پنج شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰

آیین توزیع وسایل گرمایشی بین نیازمندان خراسان شمالی-1400/10/23 19

پنج شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰

آیین توزیع وسایل گرمایشی بین نیازمندان خراسان شمالی-1400/10/23 13

پنج شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰

آیین توزیع وسایل گرمایشی بین نیازمندان خراسان شمالی-1400/10/23 18

پنج شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰

آیین توزیع وسایل گرمایشی بین نیازمندان خراسان شمالی-1400/10/23 16

پنج شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰

آیین توزیع وسایل گرمایشی بین نیازمندان خراسان شمالی-1400/10/23 17

پنج شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰

آیین توزیع وسایل گرمایشی بین نیازمندان خراسان شمالی-1400/10/23 14

پنج شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰

آیین توزیع وسایل گرمایشی بین نیازمندان خراسان شمالی-1400/10/23 12

پنج شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰

آیین توزیع وسایل گرمایشی بین نیازمندان خراسان شمالی-1400/10/23 11

پنج شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰

آیین توزیع وسایل گرمایشی بین نیازمندان خراسان شمالی-1400/10/23 10

پنج شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.