ارتباط با مدیران استان

علی نجات آفتابی

معاونت حمایت و سلامت
  • 06633313161
رسانه جدید

جلال شیخ پور

مدیر کل
  • 066-33311340
عمودی زاده

همایون عمودی زاده

معاون اداری و مالی
  • 066-3320834
رسانه جدید

احمدرضا عباسی

قائم مقام
  • 066-33326270
کردعلیوند

امین کردعلیوند

معاون اشتغال و خودکفایی
  • 066-33328151
علوی

سیدحمید علوی

معاون فرهنگی
  • 066-33331325
طائف

مجید طائف

معاون توسعه مشارکت های مردمی
  • 066-33331320
رسانه جدید

کورش میرزاوند

مدیر بازرسی و رسیدگی به شکایات
  • 06633220934
رسانه جدید

دانیال حاتم پور

مدیر برنامه ریزی و فن آوری اطلاعات
  • 06633227150
چنگیز افراسیابی

چنگیز افراسیابی

مدیر تامین مسکن و امور مهندسی
  • 06633301721