دکمه موبایل منو

ارتباط با مدیران استان

کردعلیوند

امین کردعلیوند

معاون اشتغال و خودکفایی
  • 066-33328151
محمدی فارسانی

جاسم محمدی فارسانی

مدیر کل
  • 066-33311340
حیدروند

محمدولی حیدروند

قائم مقام
  • 066-33326270
فولادی

فاطمه فولادی

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 066-33313161
عمودی زاده

همایون عمودی زاده

معاون اداری و مالی
  • 066-3320834
فضل الهی

محمدرضا فضل الهی

معاون توسعه مشارکت های مردمی
  • 066-33331320